Hướng dẫn thanh toán

DANH SÁCH TÀI KHOẢN CHẤP NHẬN THANH TOÁN

    

Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Vietcombank

Chủ tài khoản: lê trung toàn

Số tài khoản: 0011004221312

Chi nhánh: hà đông hà nội